Rofa

صفحه ویبره به طور گسترده ای در صنعت معدن استفاده می شود