Rofa

اصلی موتور برق 55kw سیم الماس دستگاه به طور گسترده ای در معادن سنگ استفاده می شود